हिन्दीसंपादित करें

प्रकाशितकोशों से अर्थसंपादित करें

शब्दसागरसंपादित करें

मिथ्या वि॰ [सं॰]

१. असत्य । झूठ ।

२. बेकार । व्यर्थ । यौ॰—मिध्याकोप = बनावट क्रोध । मिथ्याग्रह = निरर्थक हठ । दुराग्रह । मिथ्याचर्या । मिथ्याजलिप्त = झूठ कथन । असत्य भाषण । मिध्याज्ञान = भूल । गलती । भ्रम । मिध्याद्यष्टि । मिथ्यापंडित । मिथ्याभाषी = असत्यावक्ता । झूठ बोलनेवाला । मिथ्यावचन = असत्य कथन । झूठी बात । मिथ्यावाद । मिथ्यासाक्षी ।